Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Grundeinkommen gegen Corona

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
107 Υποστηρικτές 107 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 28.09.2020
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 28.09.2020 16:26


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Die Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

Ώρα 20.03.2020 10:13

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Petitionen, die den gleichen Inhalt haben wie bereits laufende Petitionen, werden als Duplikat behandelt. Duplikate werden nicht öffentlich gelistet.

Auf einer anderen Petitionsplattform existiert bereits eine Petition mit ca. 300.000 Unterschriften zum Thema: www.change.org/p/finanzminister-olaf-scholz-und-wirtschaftsminister-peter-altmaier-mit-dem-bedingungslosen-grundeinkommen-durch-die-coronakrise-coronavirusdeΠερισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα