Περιοχή: Γερμανία
Στέγαση

Günstige Gemeindewohnungen für die breite Masse nach dem Vorbild Wiens

Η αναφορά απευθύνεται σε
Parlament
93 Υποστηρικτές 93 σε Γερμανία
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 10.05.2021 05:51

Liebe Unterstützer,

ich bedanke mich herzlich für eure Teilnahme. Leider muss ich die Petition zurückziehen, da nicht einmal annähernd genug Unterschriften zusammengekommen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Stöferle


Περισσότερα για αυτό το θέμα Στέγαση

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα