Rajon : Hamburgu
Shëndet

Hamburg: Rettungsschirm für Physiotherapiepraxen

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesundheit Hamburg
59 mbështetësit 26 në Hamburgu
Peticioni u tërhoq nga kërkuesi
  1. Filluar 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Më shumë për temën Shëndet

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani