Περιοχή: Γερμανία
Εικόνα της αναφοράς Herr Bundeslandwirtschaftsminister: Stoppen Sie die Ausbeutung trächtiger Stuten in Südamerika
Δικαιώματα των ζώων

Herr Bundeslandwirtschaftsminister: Stoppen Sie die Ausbeutung trächtiger Stuten in Südamerika

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
237 200 σε Γερμανία
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2016
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

11/10/18, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


15/3/17, 1:15 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützer,
hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen dafür bedanken, dass ihr diese Petition unterzeichnet habt. Ich habe heute die Petition beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eingereicht. Sobald oder besser falls ich eine Antwort bzw. Stellungnahme erhalte, werde ich euch per E-Mail informieren.
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!
Liebe Grüße,
Friederike Menzel



Περισσότερα για αυτό το θέμα Δικαιώματα των ζώων

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα