Ochrana menšín

Kein Nazi-Treff in Wurzach!

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Behörden im Kreis
566 237 v Ravensburg
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
  1. Zahájená 2018
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Petition wurde nicht eingereicht

16. 8. 2019 20:11 GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz