Περιοχή: Γερμανία
Μεταφορές

Keine CO2-Steuer auf Diesel Benzin und Heizöl

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
630 Υποστηρικτές 626 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 16.01.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 17.11.2018 10:11

Links überarbeitet


Neue Begründung: Die Abgabenlast der deutschen Arbeitnehmer liegt bereits zwischen 70 und 80%.
Dies ist ein geschätzter Wert, der sich aus direkten und indirekten Steuern sowie Sozialabgaben zusammensetzt.
1. Eine CO2-Steuer erhöht die Lebenshaltungskosten weiter und verteuert vor allem den Weg zur Arbeit. Für Millionen Pendler hat man versäumt, Alternativen zum Individualverkehr zu schaffen.
2. Die Folgen werden sowohl für den Arbeits- als auch für den Wohnungsmarkt gravierend sein.
3. Der Individalverkehr ist (eigene Schätzung auf Basis meines Fahrverhaltens) zu etwa 90% beruflich veranlasst.
4. Der Individualverkehr und die Automobilindustrie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft!
Herr Held hat die Konsequenzen im folgenden Beitrag sehr anschaulich beschrieben:
www.achgut.com/artikel/sachpolitik_auto_weg_land_abgehaengt_stadtwohnung_unbezahlbar
Weitere Quellen & Hintergrundinfos:
- berliner-express.com/2018/11/spd-wir-machen-deutschland-autofrei/?fbclid=IwAR2LfjKMRMYfXeRAr2KpiRBWMqBsoW167vkcEICrzXvEd50sYo32w7paANA
www.wallstreet-online.de/nachricht/10994316-preisschock-umweltministerin-schulze-treibt-co2-steuer-voran-benzin-euro/all
- rp-online.de/politik/deutschland/bundesumweltministerin-svenja-schulze-bringt-co2-abgabe-ins-spiel_aid-18600523
- www.rtl.de/cms/umweltministerin-svenja-schulze-will-spritsteuer-einfuehren-dann-wird-benzin-teurer-als-je-zuvor-4248687.html
- www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/steuer-auf-co2-soll-energiewende-retten/
nicht ganz ernst zu nehmen, aber schön auf den Punkt gebracht:
- berliner-express.com/2018/11/spd-wir-machen-deutschland-autofrei/?fbclid=IwAR2LfjKMRMYfXeRAr2KpiRBWMqBsoW167vkcEICrzXvEd50sYo32w7paANA

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 117 (116 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 17.11.2018 10:11

Der Text wurde überarbeitet.


Neue Begründung: Die Abgabenlast der deutschen Arbeitnehmer liegt bereits zwischen 70 und 80%.
Dies ist ein geschätzter Wert, der sich aus direkten und indirekten Steuern sowie Sozialabgaben zusammensetzt.
1. Eine CO2-Steuer erhöht die Lebenshaltungskosten weiter und verteuert vor allem den Weg zur Arbeit. Für Millionen Pendler hat man versäumt, Alternativen zum Individualverkehr zu schaffen.
2. Die Folgen werden sowohl für den Arbeits- als auch für den Wohnungsmarkt gravierend sein.
3. Der Individalverkehr ist (eigene Schätzung auf Basis meines Fahrverhaltens) zu etwa 90% beruflich veranlasst.
4. Der Individualverkehr und die Automobilindustrie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft!
Herr Held hat die Konsequenzen im folgenden Beitrag sehr anschaulich beschrieben:
www.achgut.com/artikel/sachpolitik_auto_weg_land_abgehaengt_stadtwohnung_unbezahlbar
Weitere Quellen & Hintergrundinfos:
- berliner-express.com/2018/11/spd-wir-machen-deutschland-autofrei/?fbclid=IwAR2LfjKMRMYfXeRAr2KpiRBWMqBsoW167vkcEICrzXvEd50sYo32w7paANA
www.wallstreet-online.de/nachricht/10994316-preisschock-umweltministerin-schulze-treibt-co2-steuer-voran-benzin-euro/all
- rp-online.de/politik/deutschland/bundesumweltministerin-svenja-schulze-bringt-co2-abgabe-ins-spiel_aid-18600523
- www.rtl.de/cms/umweltministerin-svenja-schulze-will-spritsteuer-einfuehren-dann-wird-benzin-teurer-als-je-zuvor-4248687.html
- www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/steuer-auf-co2-soll-energiewende-retten/
nicht ganz ernst zu nehmen, aber schön auf den Punkt gebracht:
- berliner-express.com/2018/11/spd-wir-machen-deutschland-autofrei/?fbclid=IwAR2LfjKMRMYfXeRAr2KpiRBWMqBsoW167vkcEICrzXvEd50sYo32w7paANA

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 62 (61 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 16.11.2018 13:19

Der Text wurde überarbeitet.


Neue Begründung: Die Abgabenlast der deutschen Arbeitnehmer liegt bereits zwischen 70 und 80%.
Dies ist ein geschätzter Wert der sich aus direkten und indirekten Steuern sowie Sozialabgaben zusammensetzt.
1. Eine CO2-Steuer erhöht die Lebenshaltungskosten weiter und verteuert vor allem den Weg zur Arbeit. Für Millionen Pendler hat man versäumt Alternativen zum Individualverkehr zu schaffen.
2. Die Folgen werden sowohl für den Arbeits- als auch für den Wohnungsmarkt gravierend sein.
3. Der Individalverkehr ist (eigene Schätzung auf Basis meines Fahrverhaltens) zu etwa 90% beruflich veranlasst.
4. Der Individualverkehr und die Automobilindustrie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft!
Herr Held hat die Konsequenzen im folgenden Beitrag sehr anschaulich beschrieben:
www.achgut.com/artikel/sachpolitik_auto_weg_land_abgehaengt_stadtwohnung_unbezahlbar
Bildquelle: www.pexels.com

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 30 (29 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 16.11.2018 13:19

Bild geändert


Neue Begründung: Die Abgabenlast der deutschen Arbeitnehmer liegt bereits zwischen 70 und 80%.
Dies ist ein geschätzter Wert der sich aus direkten und indirekten Steuern sowie Sozialabgaben zusammensetzt.
1. Eine CO2-Steuer erhöht die Lebenshaltungskosten weiter und verteuert vor allem den Weg zur Arbeit. Für Millionen Pendler hat man versäumt Alternativen zum Individualverkehr zu schaffen.
2. Die Folgen werden sowohl für den Arbeits- als auch für den Wohnungsmarkt gravierend sein.
3. Der Individalverkehr ist (eigene Schätzung auf Basis meines Fahrverhaltens) zu etwa 90% beruflich veranlasst.
4. Der Individualverkehr und die Automobilindustrie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft!
Herr Held hat die Konsequenzen im folgenden Beitrag sehr anschaulich beschrieben:
www.achgut.com/artikel/sachpolitik_auto_weg_land_abgehaengt_stadtwohnung_unbezahlbar
Bildquelle: www.pexels.com

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 45 (44 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 16.11.2018 11:33

Der Text wurde überarbeitet.


Neue Begründung: Die Abgabenlast der deutschen Arbeitnehmer liegt bereits zwischen 70 und 80%.
Dies ist ein geschätzter Wert der sich aus direkten und indirekten Steuern sowie Sozialabgaben zusammensetzt.
1. Eine CO2-Steuer erhöht die Lebenshaltungskosten weiter und verteuert vor allem den Weg zur Arbeit. Für Millionen Pendler hat man versäumt Alternativen zum Individualverkehr zu schaffen.
2. Die Folgen werden sowohl für den Arbeits- als auch für den Wohnungsmarkt gravierend sein.
3. Der Individalverkehr ist (eigene Schätzung auf Basis meines Fahrverhaltens) zu etwa 90% beruflich veranlasst.
4. Der Individualverkehr und die Automobilindustrieist Automobilindustrie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft!
Herr Held hat die Konsequenzen im folgenden Beitrag sehr anschaulich beschrieben:
www.achgut.com/artikel/sachpolitik_auto_weg_land_abgehaengt_stadtwohnung_unbezahlbar

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 30 (29 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 16.11.2018 11:30

Der Text wurde überarbeitet.


Neue Begründung: Die Abgabenlast der deutschen Arbeitnehmer liegt bereits zwischen 70 und 80%.
Dies ist ein geschätzter Wert der sich aus direkten und indirekten Steuern sowie Sozialabgaben zusammensetzt.
1. Eine CO2-Steuer erhöht die Lebenshaltungskosten weiter und verteuert vor allem den Weg zur Arbeit. Für Millionen Pendler hat man versäumt Alternativen zum Individualverkehr zu schaffen.
2. Die Folgen werden sowohl für den Arbeits- als auch für den Wohnungsmarkt gravierend sein.
3. Der Individalverkehr ist (eigene Schätzung auf Basis meines Fahrverhaltens) zu etwa 90% beruflich veranlasst.
4. Der Individualverkehr und die Automobilindustrieist das Rückgrat unserer Gesellschaft!
Herr Held hat die Konsequenzen im folgenden Beitrag sehr anschaulich beschrieben:
www.achgut.com/artikel/sachpolitik_auto_weg_land_abgehaengt_stadtwohnung_unbezahlbar

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 0 (0 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα