Μεταφορές

Keine HU-Pflicht (TÜV) für Fahrzeuge (Zweiräder) bis 50 ccm in Deutschland

Η αναφορά απευθύνεται σε
Europäischer Petitionsausschuss
13.214 Υποστηρικτές
13% έχει επιτευχθεί 100.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 3 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Änderungen an der Petition

Ώρα 27.04.2021 08:56

Änderung der Beschreibung um die Petition auf Deutschland einzugrenzen.


Neuer Petitionstext:

Das EU-Parlament zieht in Erwägung eine Hauptuntersuchungs-Pflicht (HU) für Kleinkrafträder (bis 50 Kubikzentimeter Hubraum) einzuführen.

GegenMithilfe diesedieser Petition soll die gegebene Maßnahme solltein vorgegangenDeutschland verhindert werden.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 10.744 (10.736 in Europäische Union)


Eingrenzung auf Deutschland/Österreich

Ώρα 27.04.2021 08:49

Hallo Unterstützer,

Gerne würde ich den von der Petition betroffenen Bereich auf Deutschland/Österreich eingrenzen, damit die Anzahl der für das Quorum nötigen Unterschriften sinkt.
Ich habe dem OpenPetition-Support auch eine Nachricht geschrieben, aber auf diese wird einfach nicht reagiert.
Kennt wer noch eine Möglichkeit um das Gebiet zu ändern und somit die Anzahl der benötigten Unterschriften zu senken?

MfG
Patrick Steinwand


Änderung Quorum-Zahl, sowie Empfänger

Ώρα 21.03.2021 14:54

Hallo an alle Unterstützer,

Ich werde in den kommenden Tagen versuchen den angegebenen Empfänger vom Europäischen Parlament zum Deutschen Bundestag umzuändern. Somit würde auch die Zahl der für ein Quorum benötigten Unterschriften auf 50.000 sinken.

Grüße
Patrick


Änderungen an der Petition

Ώρα 19.03.2021 00:25

Spezifizierung des Titels auf das von der Petition betroffene Gebiet (in diesem Fall Deutschland).

Bitte Anpassung des Empfängers und Unterschriftenzahl bis zum Quorum (50.000) ändern.

MfG
Patrick Steinwand


Neuer Titel: Keine HU-Pflicht (TÜV) für Fahrzeuge (Zweiräder) bis 50 ccm in Deutschland
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 102 (101 in Europäische Union)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα