Περιοχή: Γερμανία
Οικογένεια

keine Sommerferien für Kitas

Η αναφορά απευθύνεται σε
Familienministerin Giffey
50 Υποστηρικτές
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 01.06.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 20.04.2020 19:31

Ich habe in der Begründung noch einen wichtigen Aspekt dazu geschrieben, weil ich es vergessen hatte hinzuzufügen.


Neue Begründung: Bitte unterstützen Sie diese Petition, damit die Kitas in den Sommerferien nicht geschlossen sind.
Urlaub, Überstunden, Home Office... all dies ist ausgeschöpft und auch Urlaub, der nicht geplant war, wurde genommen. Wer hat noch so viel Urlaub übrig, dass man die Sommerferien zusätzlich abdecken kann!
Alle reden von Schulen, die Kitas werden vergessen und das muss vermieden werden.
Unsere Kinder brauchen soziale Kontakte, Förderung und eine feste Struktur.
Danke für Eure Unterstützung und teilt diese Petition weiter.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 11


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα