Vzdelanie

Keine ZAP/ ZP 2021

Petícia je zameraná na
Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen
6 337 6 116 v Severné Porýnie-Vestfálsko
Zbierka bola ukončená
  1. Zahájená februára 2021
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Odovzdané dňa 27.04.2021
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie

11.04.2021 Tlačová recenzia Začiatočníci petície:

Eltern-Protest gegen einheitliche Prüfung


09.04.2021 Tlačová recenzia Začiatočníci petície:

Eltern-Protest an der FBR: „Einheitliche Prüfungen sind unfair!“


Viac o Vzdelanie

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz