Περιοχή: Κάσσελ
Οικογένεια

Kita-Gebühren für freie Träger in Kassel erstatten

Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Christian Geselle
277 Υποστηρικτές 225 σε Κάσσελ
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 03.07.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 26.05.2020 22:10

Änderung der Beschreibung, Initiator der Petition sind die Eltern, nicht der Vorstand. Änderungen an der Begründung, die aufgrund von Absprachen im Verein nötig wurden.


Neuer Petitionstext: Die Stadt Kassel erstattet den Eltern, die Kinder in städtischen Kitas untergebracht haben, die Kita-Gebühren während der Zwangs-Schließzeit.
Zwangs-Schließzeit auf Antrag.
Für die 60% der Eltern, die Kinder in Kitas freier Träger untergebracht haben, gibt es **keinerlei Erstattung**, obwohl dies in zahlreichen Städten und Gemeinden Hessens der Fall ist.
Wir Die Eltern der Kinder der Kita Kunterbunt fordern eine Gleichbehandlung aller Eltern, die in derselben Stadt wohnen und von der Corona-Krise in gleicher Weise betroffen sind.


Neue Begründung: In völliger Willkür und ohne akzeptable Begründung entscheidet die Die Stadt Kassel, Kassel hat entschieden, dass Eltern, die sich für eine Kita freier Träger entschieden haben, keine Kita-Gebühren erstattet werden bzw. die Kitas sich eigenständig um die Erstattung kümmern müssen. Besonders für Éltern von Krippen-Kindern stellt dies eine **ungerechte finanzielle Belastung** dar. Obwohl es in Kassel nur wenige städtische Krippen gibt - oder gerade deshalb - hält es die Stadt offenbar nicht für notwendig, diese Entlastung in Krisenzeiten entsprechend zu unterstützen.
dar.


Neues Zeichnungsende: 02.07.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 257 (210 in Kassel)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα