Ασφάλεια

Mehr Polizei für den ländlichen Raum!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Die Präsidentin des Landtags NRW, Ministerpräsident Armin Laschet und Innenminister Herbert Reul
85 Υποστηρικτές 70 σε Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 01.07.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 02.07.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 01.07.2020 16:42


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Nordrhein-Westfalen eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Ασφάλεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα