Περιοχή: Έμντεν
Πολιτισμός

Möge die Nacht mit uns sein! Rettet das Emder Nachtleben, Gegen die Sperrstunde!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Tim Kruithoff
101 Υποστηρικτές 70 σε Έμντεν
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 20.07.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 22.05.2020 18:17

Ergänzung zum Text:
Zwei Wörter fehlten
:-)


Neue Begründung: Im schlimmsten Fall müssten noch mehr unserer geliebten Kneipen und Clubs schließen.
Nächtliche Öffnungszeiten haben kaum Einfluss auf die Kriminalität, wie eine Studie und beweist. andere Umfragen beweisen.
Gegen Gewalt gibt es effektivere Maßnahmen!
Eine Sperrstunde löst nicht die Probleme mit gewalttätigen oder störenden alkoholisierten Personen. Es wird nur Zeitlich verlagert.
Zudem werden alle Gäste zum gleichen Zeitpunkt auf die Straße geworfen, was die Situation sicher nicht entspannt.
Quellen:
www.uni-bamberg.de/emppol/team/lukas-hohendorf/projekt-auswirkungen-der-sperrzeit-in-bayern/
www.sueddeutsche.de/bayern/neue-studie-sperrstunde-macht-orte-nicht-sicherer-1.3992791
www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Gesellschaft/Jugendkriminalitaet/Artikel/14559.php#Jugendkriminalit.E4t_bek.E4mpfen_und_vorbeugen

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 17 (14 in Emden)


Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 22.05.2020 12:07

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 20.05.2020 12:03

Quellenangabe:

www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Gesellschaft/Jugendkriminalitaet/Artikel/14559.php#Jugendkriminalit.E4t_bek.E4mpfen_und_vorbeugen

study.com/academy/lesson/situational-crime-prevention-definition-strategies.html


Neue Begründung: Im schlimmsten Fall müssten noch mehr unserer geliebten Kneipen und Clubs schließen.
Nächtliche Öffnungszeiten haben kaum Einfluss auf die Kriminalität, wie Studien beweisen. eine Studie und beweist.
Gegen Gewalt gibt es effektivere Maßnahmen!
Eine Sperrstunde löst nicht die Probleme mit gewalttätigen oder störenden alkoholisierten Personen. Es wird nur Zeitlich verlagert.
Zudem werden alle Gäste zum gleichen Zeitpunkt auf die Straße geworfen, was die Situation sicher nicht entspannt.
Quellen:
www.uni-bamberg.de/emppol/team/lukas-hohendorf/projekt-auswirkungen-der-sperrzeit-in-bayern/
www.sueddeutsche.de/bayern/neue-studie-sperrstunde-macht-orte-nicht-sicherer-1.3992791
www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Gesellschaft/Jugendkriminalitaet/Artikel/14559.php#Jugendkriminalit.E4t_bek.E4mpfen_und_vorbeugen

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 11 (11 in Emden)


Änderungen an der Petition

Ώρα 20.05.2020 11:19

Quellenanganbe:

www.uni-bamberg.de/emppol/team/lukas-hohendorf/projekt-auswirkungen-der-sperrzeit-in-bayern/


Neue Begründung: Im schlimmsten Fall müssten noch mehr unserer geliebten Kneipen und Clubs schließen.
Nächtliche Öffnungszeiten haben kaum Einfluss auf die Kriminalität. Zu diesem Ergebnis kamen mehrere Studien. Kriminalität, wie Studien beweisen.
Gegen Gewalt gibt es effektivere Maßnahmen!
Eine Sperrstunde löst nicht die Probleme mit gewalttätigen oder störenden alkoholisierten Personen. Es wird nur Zeitlich verlagert.
Zudem werden alle Gäste zum gleichen Zeitpunkt auf die Straße geworfen, was die Situation sicher nicht entspannt.
Quellen:
www.uni-bamberg.de/emppol/team/lukas-hohendorf/projekt-auswirkungen-der-sperrzeit-in-bayern/
www.sueddeutsche.de/bayern/neue-studie-sperrstunde-macht-orte-nicht-sicherer-1.3992791

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 11 (11 in Emden)Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα