Περιοχή: der Bundesrepublik Deutschland
Παιδεία

Offener Brief zur Einführung eines Promovierendenstatus an den deutschen Hochschulen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Die Landesregierungen
4.321
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2012
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

13/08/2012, 12:20 μ.μ.

Bei der Tagung der Promovierenden-Initiative letzte Woche in Berlin (30./31. Juli) wurde nun beschlossen, den Brief mit der Unterschriftenliste, sowie den zahlreichen Kommentaren, an alle Landesregierungen zu schicken, mit der Bitte um Stellungnahme.

Über www.promostatus-jetzt.de, facebook und twitter werden wir Euch über die Reaktion der Landesregierungen informieren.


24/07/2012, 11:49 π.μ.

Liebe Unterzeichner,

die Unterschriftenaktion zur Einführung eines Promovierendenstatus an den deutschen Hochschulen hat vor genau vor einer Woche geendet.

Wir haben 4324 Unterschriften sammeln können, was in Betracht von jährlichen Abschlussraten von Doktorarbeiten von ca. 25,000 ein beachtliche Zahl ist. Zudem konnten wir die Aufmerksamkeit Medien auf uns ziehen (Süddeutsche - jetzt.de, Deutschlandfunk, etc.).

Anfang nächster Woche tagt die Promovierenden-Initiative in Berlin, um unter anderem zu beraten, ob und wie wir dieses Ergebnis noch einmal medienwirksam präsentieren.

Über diesen Blog und www.promostatus-jetzt.de werden wir euch über die Weiterführung der Aktion informieren.

Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Andreas Hartmann
Promovierenden-Initiative22/05/2012, 3:43 μ.μ.

Aufgrund des Hinweises eines Unterzeichners wurde ein Rechtschreibfehler im Titel ("zu" anstelle von "zur") ausgebessert.
Neuer Titel: Offener Brief zu zur Einführung eines Promovierendenstatus an den Deutschen deutschen Hochschulen


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα