Образование

Petition gegen das Englisch listening Abitur 2021 in BW.

Петицията е адресирана
Bildungsministerin Theresa Schopper
27 поддържащ 25 в / след Баден-Вюртемберг
Петицията беше оттеглена от вносителя на петицията
  1. Започна май 2021
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Провалени

Повече за тази тема Образование

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International