Πολιτισμός

Petition zum Erhalt der Stadtteilbibliotheken in Halle

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeisterin der Stadt Halle, Dagmar Szabados, Mitglieder des Kulturausschusses des Stadtrates der Stadt Halle, Stadtratsfraktionen
843 Υποστηρικτές
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2012
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 13.04.2012 10:43

Liebe UnterstützerInnen,
herzlichen Dank an alle für die Unterstützung der Petition!!!
Alle Unterschriften - einschließlich der hochgeladenen Unterschriftenlisten wurden an die Stadtratsfraktionen der Stadt Halle und an Frau Szabados sowie Herrn Kogge weitergeleitet.
Herzliche Grüße

Ulrike Eichstädt


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition