Περιοχή: Μύνστερ
Πολιτικά δικαιώματα

Platanenpower – Erhalt zweier Platanen am Hansaring Münster

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Münster
2.429 Υποστηρικτές 2.037 σε Μύνστερ
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Änderungen an der Petition

Ώρα 18.02.2018 15:54

Rechtschreibkorrektur


Neuer Titel: Platanenpower – erhalt Erhalt zweier Platanen am Hansaring Münster


Neuer Petitionstext: Situation:
Wir setzen uns für den Erhalt der Platanen am Hansaring in Münster ein, die für den Erhalt einer zweispurigen Fahrbahn WÄHREND der Bauarbeiten gefällt werden sollen.
Wie Wir sind der Überzeugung, dass es alternative Möglichkeiten gibt und möchten diese in Verhandlungen mit der Stadt Münster vorstellen.
Dies ist der nächste Schritt, nachdem wir am 17.2.2018 in einer 8-stündigen Demonstration einen ersten Teilerfolg zu verzeichnen haben: Den vorübergehenden Abzug der Bagger, der Baumfällgeräte sowie der verantwortlichen Bauarbeiter.


Neue Begründung: Mit Ihrer Unterschrift können wir mit Nachdruck der Stadt Münster gegenübertreten, und zeigen, dass sich viele Stimmen für den Erhalt der Bäume am Hansaring einsetzen und gegen die Abholzung sind.
Mit der Unterschriftenaktion fordern wir, dass die betreffenden Instanzen der Stadt Münster die Abholzung zweier Platanen am Hansaring aufgeben und bereit sind mit uns über Alternativ Alternativen zu verhandeln, damit dieser unhaltbare Zustand schnellstmöglich sein Ende findet.
Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Bäume klaut!Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα