Περιοχή: Lenzkirch
Μεταφορές

Préservation de la ligne de bus 7257 vers et depuis Saig

Η αναφορά απευθύνεται σε
SBG SüdbadenBus GmbH
612 Υποστηρικτές 265 σε Lenzkirch
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

Ώρα 14.07.2021 23:53

Korrektur der Übersetzung heilklimatischer Luftkurort


Neuer Titel: Préservation de la ligne de bus 7257 vers et depuis Saig

Neuer Petitionstext:

À partir de décembre 2021, la compagnie de bus SüdbadenBus GmbH n'envisage plus de faire circuler des bus réguliers pour les touristes et les résidents vers notre stationvillage climatiqueSaig, Saig.und spa à l'air sain.

Seul le transport scolaire devrait encore avoir avoirà lieu. Cela peut ne pas arriver !


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 288


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα