Περιοχή: Γερμανία
Φόροι

Reduzierung des deutschen Bundestages auf maximal 400 Abgeordnete.

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
308 Υποστηρικτές 307 σε Γερμανία
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 15.08.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

BLÄH-BUNDESTAG BALD ZU GROS. Müssen unsere Abgeordneten in Container einziehen?

Ώρα 15.02.2020 08:25

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sorgt jedenfalls schonmal für den Notfall vor: Er ließ von der Bundestagsverwaltung eine Genehmigung zum Aufbau von Containern beantragen. Das sagte Schäuble dem „Deutschlandfunk“.

▶︎Grund ist der Bläh-Bundestag: Nach der nächsten Bundestagswahl könnte die Zahl der Abgeordneten auf mehr als 800 steigen – und dafür reichen die Bundestagsbüros nicht mehr!

Derzeit sitzen 709 Abgeordnete im Bundestag – Rekord! Warum? Weil es bei jeder Wahl immer mehr Überhang- und Ausgleichsmandate gibt.


Änderungen an der Petition

Ώρα 15.02.2020 08:10

Die Sammlung der Unterschriften geht noch zu langsam voran. Ich brauche mehr Zeit, denn ich will unbedingt erfolgreich die Petition in Berlin abgeben.


Neuer Petitionstext: Reduzierung des deutschen Bundestages auf maximal 400 Abgeordnete. Aktuell sitzen 709 Abgeordnete im deutschen Bundestag. Durch diese Größe wird die Effektivität des Bundestages gehemmt.


Neues Zeichnungsende: 01.08.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 97 (97 in Deutschland)


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα