Rajon : Hamburgu
Trafik&transport

Regenbogen Zebrastreifen St.Georg muss bleiben

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Innenbehörde
65 mbështetësit
Peticioni u tërhoq nga kërkuesi
  1. Filluar 2019
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Më shumë për temën Trafik&transport

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani