Περιοχή: Έσση
Εικόνα της αναφοράς Sichere Schulöffnung in Hessen
Παιδεία

Sichere Schulöffnung in Hessen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Hessischer Landtag
121 92 σε Έσση
Το ψήφισμα έγινε μερικώς αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 25.01.2021
  4. Διάλογος
  5. Μερική επιτυχία

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

5/7/21, 7:19 π.μ. GMT-4

Προβολή εγγράφου

Liebe Unterstützende,

der Petitionsausschuss hat die Petition der Landesregierung als Material überwiesen und eine erläuternde Stellungnahme geschickt. Manchen Punkten aus der Petition wurden bereits umgesetzt, andere finden in der Stellungnahme Erwähnung, siehe Anhang.

Mit besten Grüßen
das openPetition-Team


Rückmeldung des Ausschusses

5/7/21, 7:13 π.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen 02410/20 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

25/1/21, 3:29 π.μ. GMT-5


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Hessen eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα