Περιοχή: Γερμανία
Αθλητισμός

Sportvereine Sind Teil Der Lösung In Der Coronapandemie

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundeskanzleramt
3 Υποστηρικτές 3 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Die Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

Ώρα 09.03.2021 10:52

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Petitionen, die inhaltlich gleich oder ähnlich wie bereits laufende Petitionen sind, werden nicht öffentlich gelistet, können aber weiterhin unterschrieben werden. Im Interesse des Anliegens sollen möglichst viele Unterschriften unter einer Petition gebündelt werden.

Es existiert bereits eine Petition zum Thema: www.openpetition.de/petition/online/oeffnet-den-sport-sofort


Περισσότερα για αυτό το θέμα Αθλητισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα