Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Staatliche Anerkennung für den Beruf der Operationstechnischen Assistenten

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
2.894 Υποστηρικτές 2.861 σε Γερμανία
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 06.07.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 07.07.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 06.07.2020 14:41


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Änderungen an der Petition

Ώρα 04.04.2019 18:00

Text Änderung


Neue Begründung: Operationstechnischer Assistent*in kurz OTA, ist eine 3 Jährige Ausbildung. Diese wird nach Beendigung der Ausbildung, mit einem "Zeugnis zum Bestehen" der Ausbildung abgeschlossen.
Die Ausbildung wird in einem schriftlichen, praktischen und mündlichen Teil geprüft.
Nach dem Bestehen sind OTA´s in folgenden Bereichen einsetzbar :OP ,Ambulanz, Seri, Endoskopie.
Leider schafft es die Politik, nach 20 Jahren nicht, diesen Beruf staatlich anerkennen zu lassen.
Warum ist eine Staatliche Anerkennung jetzt endlich mal nötig ?:
Diese Ausbildung muss Staatlich Anerkannt werden, um nicht mehr als **"zweitklassige"Arbeiter** gesehen zu werden werden. Die OTA-Ausbildung ist aufgrund von Personalmangel entstanden und um schnell Leute in den OP zubekommen. So sollte man uns, aber nicht mehr sehen.
GLEICHE ARBEIT---GLEICHER LOHN !
Wir sind sehr gut ausgebildetes Personal für den OP. Haben aber aufgrund von einer "nur" 3 Jährigen Ausbildung nicht
die gleiche Qualifikation, wie die 3 Jährige Krankenpflege Ausbildung mit Fachweiterbildung. Am Ende erledigen wir alle den gleichen Rechte und Vorteile (z. B. bei Tarifrunden) zu bekommen, wie Staatlich Examiniertes Pflegepersonal. Job, werden aber unterschiedlich bezahlt.
Für die Zukunft,ist es von immenser Wichtigkeit diesen Schritt anzugehen, Zukunft dieser Ausbildung, ist eine Anerkennung so wichtig, um diese Ausbildung weiter bestehen zulassen und, um ie Schere zwischen dem Pflegepersonal weiter bald nicht ohne Auszubildende dazustehen, weil niemand als "zweite Klasse "Arbeiter arbeiten möchte.
Der Beruf /die Ausbildung, muss gefördert und attraktiv gestaltet werden.
Um
zu spreitzen.
zeigen, wie schön und interessant er sein kann.
Wir haben, egal ob, Examiniert oder nicht die gleichen Aufgaben und dafür Aufgaben. Dafür muss es auch eine Gleichberechtigung geben.
Es kann nicht sein, dass gerade in der Medizin, solche Unterschiede bei gleicher Beschäftigung gemacht werden. werden.
Die Pflege ist die Zukunft und die sollte man nicht so einfach unterdrücken und vernachlässigen.
Um immer auf dem Laufenden zu bleiben folgt mir auf Instagram: # wirsindotas

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1816 (1792 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 31.03.2019 13:59

Besserung


Neue Begründung: Diese Ausbildung muss staatlich anerkannt Staatlich Anerkannt werden, um nicht mehr als **"zweitklassige"Arbeiter** gesehen zu werden und um die gleichen Rechte und Vorteile (z. B. bei Tarifrunden) zu bekommen, wie staatlich examiniertes Staatlich Examiniertes Pflegepersonal. Für die Zukunft ist Zukunft,ist es von immenser Wichtigkeit diesen Schritt anzugehen, um diese Ausbildung weiter bestehen zulassen und, um die ie Schere in bestimmten Pflegeberufen nicht noch mehr zwischen dem Pflegepersonal weiter zu spalten. spreitzen.
Wir haben, egal ob, examiniert Examiniert oder nicht die gleichen Aufgaben und dafür muss es auch eine Gleichberechtigung geben. Es kann nicht sein, dass gerade in der Medizin, solche Unterschiede bei gleiche gleicher Beschäftigung gemacht werden. Die Pflege ist die Zukunft und die sollte man nicht so einfach unterdrücken.
unterdrücken und vernachlässigen.
Um immer auf dem Laufenden zu bleiben folgt mir auf Instagram: # wirsindotas

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1582 (1560 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 29.03.2019 19:33

Instagram Seite zugefügt .


Neue Begründung: Diese Ausbildung muss staatlich anerkannt werden, um nicht mehr als **"zweitklassige"Arbeiter** gesehen zu werden und um die gleichen Rechte und Vorteile (z. B. bei Tarifrunden) zu bekommen, wie staatlich examiniertes Pflegepersonal. Für die Zukunft ist es von immenser Wichtigkeit diesen Schritt anzugehen, um diese Ausbildung weiter bestehen zulassen und, um die Schere in bestimmten Pflegeberufen nicht noch mehr zu spalten.
Wir haben, egal ob, examiniert oder nicht die gleichen Aufgaben und dafür muss es auch eine Gleichberechtigung geben. Es kann nicht sein, dass gerade in der Medizin, solche Unterschiede bei gleiche Beschäftigung gemacht werden. Die Pflege ist die Zukunft und die sollte man nicht so einfach unterdrücken.
Um immer auf dem Laufenden zu bleiben folgt mir auf Instagram: # wirsindotas

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1419 (1400 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 25.03.2019 20:07

Text verbessert


Neue Begründung: Diese Ausbildung muss Staatlich Anerkannt werden , anerkannt werden, um nicht mehr als "zweitklassige"Arbeiter gesehen zu werden und um die gleichen Rechte und Vorteile (z. B. bei Tarifrunden) zu bekommen, wie staatlich examiniertes Pflegepersonal. Für die Zukunft ist es von immenser Wichtigkeit diesen Schritt anzugehen , um diese Ausbildung weiter bestehen zulassen und, um die Schere in bestimmten Pflege Berufen Pflegeberufen nicht noch mehr zu spalten .Wir . Wir haben, egal ob, Examiniert oder nicht die gleichen Aufgaben und dafür muss es auch eine Gleichberechtigung geben.Es geben. Es kann nicht sein, dass gerade in der Medizin , solche Unterschiede bei gleiche Beschäftigung gemacht werden. Die Pflege ist die Zukunft und die sollte man nicht so einfach unterdrücken.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 5 (5 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition