Të drejtat e kafshëve

Stadt Frankfurt: Vermieten Sie keine städtischen Flächen an Zirkusbetriebe, die Wildtiere mitführen!

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Oberbürgermeister Peter Feldmann
2.837 mbështetësit 405 në Frankfurti mbi Main
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2015
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Änderungen an der Petition

në 30/06/2015 14:08

Link zu "Elefant tötet Rentner im Odenwald - Debatte über Zirkustiere" eingefügt.
Neue Begründung: Sehr geehrte Stadträte der Stadt Frankfurt,Më shumë për temën Të drejtat e kafshëve

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani