Περιβάλλον

Statt CO2-Steuer - Keine Verhinderung privater Solaranlagen durch Bürokratie!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Niedersächsischer Landtag Petitionsausschuss
83 34 σε Κάτω Σαξωνία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

2/5/21, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

29/2/20, 11:21 μ.μ. GMT-5

Wir wünschen uns noch mehr Unterstützer!


Neues Zeichnungsende: 02.05.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 75 (31 in Niedersachsen)


Änderungen an der Petition

1/1/20, 7:11 μ.μ. GMT-5

Wir möchten mehr Unterstützer aktivieren.


Neues Zeichnungsende: 02.03.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 61 (28 in Niedersachsen)


Änderungen an der Petition

29/11/19, 4:34 μ.μ. GMT-5

Wir möchten noch mehr Unterstützer gewinnen!


Neues Zeichnungsende: 02.01.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 56 (27 in Niedersachsen)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα