Περιοχή: Γερμανία
Περιβάλλον

Stop der Lebensmittelverschwendung

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung
123 Υποστηρικτές 122 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 06.07.2020
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 20.09.2021 12:15

Προβολή εγγράφου

Liebe Unterstützende,

der Deutsche Bundestag hat das Anliegen der Petition geprüft. Der Petition konnte nicht entsprochen werden. Er folgte damit der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses. Die Stellungnahme des Petitionsausschusses finden Sie im Anhang. Es sei darauf hingewiesen, dass grundsätzlich das Ziel der Petition unterstützt wird und diese dementsprechend als Material an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zwecks Entwicklung neuer Konzepte weitergeleitet wird.

Beste Grüße
das openPetition Team


Rückmeldung des Ausschusses

Ώρα 26.08.2020 09:43

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen 3-19-10-2128-035779 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 06.07.2020 17:06


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Änderungen an der Petition

Ώρα 20.10.2019 08:43

Korrektur an der Begründung um den Leser näher zu informieren.


Neue Begründung: Um den auswuchernden Konsum und die fehlende Wertschätzung der Lebensmittel, im Einzelhandel zu verbessern. Durch meinen Beruf kriege ich das ganze ausmaß mit. Täglich werden Tonnen an Lebensmittel vernichtet. Das kann nicht die Zukunft sein .
Unsere Rentner haben nicht genug Geld um über die runden zu kommen. Geschweige den , sich eine Vollwertige Mahlzeit zuzubereiten.
Sozial schwache Menschen , die Menschen. Die durch z.b Unfälle oder Unglücke da sind sind, wo sie sind.
Haben nicht Genug Essen um Ihre Familie durchzubringen.
Also Bitte lasst und uns Frankreich in der Hinsicht folgen und etwas Gutes tun. Und diesen Wahnsinn Stoppen !!

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 40 (40 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 19.10.2019 13:21

Die Begründung wurde ausgeweitet.Und die Leser Sind nun Besser Informiert.


Neuer Petitionstext: Frankreich ist der Vorreiter, in Sachen" Stop die Lebensmittel verschwendung".
Verschwendung".
Alle nicht verkauften Lebensmittel im Einzelhandel, müssen gespendet werden an bedürftige : Rentner, Sozialschwächer Sozial schwächere gestellte, Tafeln.


Neue Begründung: Um den auswuchernden Konsum und die fehlende Wertschätzung der Lebensmittel, im Einzelhandel zu verbessern.
verbessern. Durch meinen Beruf kriege ich das ganze ausmaß mit. Täglich werden Tonnen an Lebensmittel vernichtet. Das kann nicht die Zukunft sein .
Unsere Rentner haben nicht genug Geld um über die runden zu kommen. Geschweige den , sich eine Vollwertige Mahlzeit zuzubereiten.
Sozial schwache Menschen , die durch z.b Unfälle oder Unglücke da sind wo sie sind.
Haben nicht Genug Essen um Ihre Familie durchzubringen.
Also Bitte lasst und Frankreich in der Hinsicht folgen und etwas Gutes tun. Und diesen Wahnsinn Stoppen !!

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 31 (31 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα