Tvoření

Stoppt §62a! - Keine Einführung eines Ordnungsrechts an Hochschulen in Baden-Württemberg

Petice je adresována
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
152 135 v Bádensko-Württembersko
Sbírka byla dokončena
  1. Zahájena října 2020
  2. Sbírka byla dokončena
  3. Připravit podání
  4. Dialog s příjemcem
  5. Rozhodnutí

Více o tomto tématu Tvoření

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International