Kraj : Německo
Dobrých životních podmínek zvířat

Tierhandel im Internet - leidvoll für Mensch und Tier - daher VERBOT jetzt!

Petice je adresována
Deutschen Bundestag
4.234 4.085 v Německo
Sbírka byla dokončena
  1. Zahájena ledna 2021
  2. Sbírka byla dokončena
  3. Připravit podání
  4. Dialog s příjemcem
  5. Rozhodnutí

Temporäre Sperrung aufgehoben

18.01.2021 10:42 hodinky

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Více o tomto tématu Dobrých životních podmínek zvířat

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní