Περιοχή: Γερμανία
Δικαιώματα των ζώων

Tierhandel im Internet - leidvoll für Mensch und Tier - daher VERBOT jetzt!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutschen Bundestag
4.234 Υποστηρικτές 4.085 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 18.01.2021 10:42

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Περισσότερα για αυτό το θέμα Δικαιώματα των ζώων

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα