Rajon : Gjermania
Të drejtat e kafshëve

Tierhandel im Internet - leidvoll für Mensch und Tier - daher VERBOT jetzt!

Peticioni drejtohet tek
Deutschen Bundestag
4.234 mbështetësit 4.085 në Gjermania
Mbledhja mbaroi
  1. Filluar janar 2021
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Përgatituni për paraqitje
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

Temporäre Sperrung aufgehoben

në 18/01/2021 10:42

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Më shumë për temën Të drejtat e kafshëve

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani