Περιοχή: Kreis Düren

Umbenennung des heutigen Kreises Düren

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landrat Wolfgang Spelthahn
70
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2014
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

11/2/14, 1:02 μ.μ. GMT-5

Ungenau, unsauber,
Neuer Titel: Umbenennung des heutigen Kreises Düren in Kreis Jülich Neuer Petitionstext: Die Stadt Jülich und das Jülicher Land sind starke Identifikationsquellen.
Auch und gerade in unseren so schwer geprüften und zerstörten Heimatstadt Düren die so wenig am Kultur-historischen Erbe bewahren konnte, wäre es ein großer Erfolg, zumindest an die lange gemeinsame Geschichte mit Jülich in Form einer Umbenennung zu erinnern.

"Zum 1. Januar 1972 trat das Aachen-Gesetz in Kraft, wodurch der Landkreis Düren den Großteil des Kreises Jülich sowie kleinere Teile der ebenso aufgelösten Kreise Monschau und Schleiden erhielt .."

Der heutige Kreis Düren soll sich zum Kreis Jülich umbenennen.
D.h. faktisch die Wiedergeburt des Kreises Jülich mit alten Kreis Wappen, Siegel usw. "Kreis Jülich" oder zu "Düren-Jülich" umbenennen! Neue Begründung: Die Stadt Jülich und das Jülicher Land ist eine starke Identifikationsquelle.
Gerade in unseren so schwer, geprüften und zerstörten Heimat die so wenig am Kulturellen Erbe bewahren konnte, wäre es ein Großer Erfolg, sich endlich wieder als "Jülicher" bezeichnen zu dürfen.

Der heutige "Kreis Düren" entspricht nicht dem Historischen Erbe des Herzogtums Jülich, des Kreises Jülich oder unseren Kulturhistorischen Erbe als solches, er der vielen Landkreise und Gebiete die in ihm vereinigt wurden.
Deren Bedeutung und Geschichte wird und wurde allein aus Lobbyinteressen zu derselben. einfach übergangen.

Es gab weder eine Volksabstimmung, noch wurde auch nur im geringsten Rücksicht auf dem Willen des Volkes der betreffenden Bevölkerung genommen. Das muss endlich geändert werden. werden! Neuer Sammlungszeitraum: 6 Monate


Περισσότερα για αυτό το θέμα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα