Περιοχή: Glienicke/Nordbahn
Μεταφορές

Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Schulwegen in Glienicke/Nordbahn

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landrat Ludger Weskamp
1.205 Υποστηρικτές
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 27.06.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Ergebnisbericht zur Rückmeldung des Landrats auf die Petition

Ώρα 26.06.2019 22:57

Προβολή εγγράφου

Wie vom Landrat angekündigt haben wir letzte Woche eine Antwort auf unsere Petition erhalten.
Auf Grundlage der Petition sowie den übergebenen Unterlagen wurden die Punkte durch die Straßenverkehrsbehörde im Landkreis Oberhavel geprüft und zum Teil durch weitere Untersuchungen Dritter ergänzt.

Die guten Nachrichten in Kurzform sind wie folgt:
1. Es wird Abbiegewarnsystem (Bike-Flash) an der Kreuzung Märkische Allee / Hauptstraße empfohlen.
2. Es wird eine Ampel auf der Schönfließer Straße Höhe Eichenallee gebaut.
3. Weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel das Freischneiden der Bäume zur Sichtverbesserung, wurden der Gemeinde zu Umsetzung empfohlen.

Die Detail der Rückmeldung haben wir im angehängten PDF zusammengefasst.

Aus unserer Sicht hat die Petition damit erfolgreich einen Beitrag zur Verbesserung der Situation geleistet. Gleichzeitig bedauern wir, dass die Prüfung der Situation an der Kreuzung Märkische Allee/Hauptstraße nicht die gewünschte Errichtung einer Ampelanlage nach sich zieht. Es bleibt daher im Alltag abzuwarten, ob die Maßnahme mit dem Warnsystem eine ausreichende Verbesserung erzielt, für Fahrradfahrer sehen wir hier durchaus eine Verbesserung, für Fußgänger sehen wir diese zurzeit nicht.
Wir bedanken uns beim Landrat sowie den beteiligten Behörden für die detaillierte Rückmeldung und Ausarbeitung von Maßnahmen. Wir hoffen, dass damit die Verkehrssicherheit für die Schulkinder und Einwohner von Glienicke ein Stück verbessert werden kann.

Am Ende möchten wir uns bei allen Unterzeichner*innen der Petition bedanken, durch deren Unterschrift dies erst möglich wurde.


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 02.05.2019 18:01

Heute wurden in der Grundschule die gesammelten 1205 Unterschriften der Petition Schulwegsicherheit an den Landrat übergeben. In einer knackigen Diskussion wurde folgendes vereinbart:

1. Ampelanlage Märkische Allee / Hauptstr.: Auswertung einer Videoverkehrszählung
2. Zebrastreifen vor dem NGG: Bauliche Prüfung der Möglichkeiten, als Sofortmaßnahmen: Geschwindigskeitsüberwachung und Anordnung von Busblinken
3. Alle Punkte aus der Elternbefragung werden im Detail vom Landrat und der Gemeinde geprüft.

Zu allen Punkte bekommen wir bis vor den Sommerferien eine schriftliche Stellungnahme, wie es konkret weitergeht.
Wir freuen, dass es vorangeht und bleiben am Ball!

DANKE an alle, die unsere Petition unterstützt haben und weiter unterstützen – ohne euch hätten wir das nicht geschafft!
Änderungen an der Petition

Ώρα 20.02.2019 08:08

Die Dauer der Petition wurde um vier Wochen verlängert, da das Sammelziel noch nicht erreicht wurde.


Neues Zeichnungsende: 28.03.2019
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 550
Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition