Mjedis

Zur Rettung der Linden und Friedenseiche auf dem Goetheplatz Bad Berleburg

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Bürgermeister Bernd Fuhrmann
319 mbështetësit 123 në Bad Berleburg
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2018
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Petition wurde nicht eingereicht

në 16/01/2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team
Më shumë për temën Mjedis

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani