Περιοχή: Καρλσρούη
Επιτυχία
Πολιτισμός

Rettet den Stephanplatz in Karlsruhe

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbuergermeister Frank Mentrup
2.560 Υποστηρικτές
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2013
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

Die Stadt Karlsruhe will das Gropius-Gebäude mit seiner alteingesessen Karl-Apotheke abreissen - und den Stephan-Platz umgestalten.

Dauerhafter Erhalt des Stephan-Platzes in Karlsruhe und der Karl-Apotheke. Stephan -Platz, Brunnen und Gropius-Gebaeude unter Denkmalschutz stellen

Αιτιολόγηση

Ein gesundes gesellschaftlich gutes Klima mit und in einer Stadt besteht nur im Mit-Einander: Neues kreieren und schaffen und vertrautes Bewährtes erhalten und achten. - beides in einem gesunden weil ausgeglichenen Mass.

Derzeit und für lange Zeit ist aufgrund der städtebaulichen Groß-Umwälzung im Herzen Karlsruhes das erträgliche Mass an Abrissen alter Bauten namhafter Architekten für das Stadtbild und auch für ein friedvolles und gesellschaftliches bürgerliches Miteinander voll.

Deshalb möchten Kulturschaffende, Bürgerinnen und Bürger in Karlsruhe den Abriss der Karl-Apotheke und die Umkrempelung des Stephan-Platzes, der einem Rest- Ausverkauf gleichtkommt, verhindern. Der Stephan-Platz mit seiner Karl-Apotheke und dem Wurschtl-Wagen ist einer der letzten vorhandenen und liebgewonnenen kostbaren Beziehungs und als Denkmal -Kultur - Schätze im Herzen der Stadt und soll in all seiner momentan ihm eigenen Lebendigkeit erhalten bleiben und geschützt werden. siehe auch:

https://www.stephanplatz.blogspot.de

https://www.inka-magazin.de/stadtleben/items/abriss-der-karl-apotheke-bebauung-des-stephanplatzes.html

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

Συζήτηση

Die Karl Apotheke präsentiert sich mit einer Vielzahl von Alleinstellungsmerkmalen, wie keine andere Apotheke. Es ist unverständlich, dass Karlsruhe darauf verzichten möchte. Sollte das Gropius Gebäude in ferner Zukunft möglicherweise keine Apotheke mehr sein, ist eine Bewahrung und Entwicklung nur möglich, wenn das Gebäude an dieser Stelle noch vorhanden ist.

Es gibt schon eine sehr große Zahl an Apotheken in Karlsruhe (mehr als 80Stück).

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition