Περιοχή: Πάσσαου
Κοινωνική πολιτική

#Bierzeltsexismus Aktion gegen das Donaulied

Η αναφορά απευθύνεται σε
Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper
35.335 Υποστηρικτές 944 σε Πάσσαου
100% του 790 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε 16/5/2020
  2. Συλλογή ακόμα 5 εβδομάδες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Χρονική πορεία

35.335

Σύνολα υπογραφών

944

Υπογραφές Πάσσαου

642

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

30.05.2020

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

48%

fühlen sich verantwortlich

19%

sind an dem Thema interessiert

32%

helfen, das Anliegen zu verbreiten

24%

möchten über das Ergebnis informiert werden

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

96%

προέρχονται από Γερμανία

37%

προέρχονται από Βαυαρία

8%

προέρχονται από Μόναχο

3%

προέρχονται από Κάτω Βαυαρία

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα