openPetition wordt Europees . Als je wilt helpen het platform uit het Duits in het Deutsch te vertalen, gelieve ons te contacteren.
close

Petitie statistieken

De grafieken ten behoeve van de statistiek worden elke 2 uur opnieuw gemaakt en geactualiseerd.


Verspreiding van de handtekeningen

Braunsfelder Stadtteilfest 2017

Die Zahlen auf dieser Seite können vom Zähler auf der Hauptseite der Petition geringfügig abweichen.

Bondsstaat Aantal ondertekenaars
Nordrhein-Westfalen 61
Rheinland-Pfalz 1
Provincie/stad/regio/stadsdeel Aantal ondertekenaars
Köln 60
Wuppertal 1
Rhein-Pfalz-Kreis 1

Verspreiding van de handtekeningen per postcode

Iedere punt vertegenwoordigt het aantal handtekeningen in een bepaald postcode-gebied. Hoe groter de punt, des te meer handtekeningen. De handtekeningen in een stad met meerdere postcodes werden niet samengevat. De 5 gebieden met de meeste handtekeningen zijn extra gemarkeerd met postcode, plaats en, tussen haakjes, het aantal handtekeningen

Verspreiding van de handtekeningen in Duitsland