Περιοχή: Αννόβερο
Μεταφορές

Stoppt Projekt 10 / 17! – Für eine dauerhafte Tunnellösung der Linie 10 nach Ahlem!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Stefan Schostok
5.932 Υποστηρικτές 4.421 σε Αννόβερο
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Χρονική πορεία

5.932

Σύνολα υπογραφών

4.421

Υπογραφές Αννόβερο

3

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

26.08.2015

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

96%

προέρχονται από Γερμανία

94%

προέρχονται από Κάτω Σαξωνία

91%

προέρχονται από Region Hannover

0%

προέρχονται από Samtgemeinde Nenndorf

Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition