Δημοσιεύθηκε από τις απόψεις openPetition των Landtag Nordrhein-Westfalen δεν είναι δεσμευτικές αποφάσεις. Η ευθύνη της Επιτροπής Αναφορών για την επίσημη θεραπείας αναφοράς. Οι παρατηρήσεις αυτές θα συμπληρώσει τη διαδικασία και μια δέσμευση για μια διαφανή διάλογο επί ίσοις όροις μεταξύ των πολιτικών, των πολιτών.

Landtag Nordrhein-Westfalen Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία σχόλια

Επισκόπηση σχολίων στο Κοινοβούλιο
Απάντηση Αριθμός Ποσοστό
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ   14 7,1%
Απέχω   3 1,5%
Διαφωνώ   4 2,0%
Καμία επίσημη δήλωση   5 2,5%
Καμία απάντηση   172 86,9%

2% υποστηρίζουν ενα αίτημα από την κυβέρνηση
9% υποστηρίζει μια δημόσια ακρόαση σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
1% υποστηρίζει μιά δημόσια ακρόαση στη Βουλή / Ολομέλεια.

φωτογραφία απόIna Spanier-Oppermann

Ina Spanier-Oppermann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Krefeld II

SPD, τελευταία έκδοση 19.03.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Aus meiner Sicht müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. D.h. ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss im Hinblick auf das Kind, also individuell, getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.

Εικόνα κράτησης θέσης γιαFrank Neppe

Frank Neppe

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Märkischer Kreis III

fraktionslos, τελευταία έκδοση 19.03.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Ich begrüße die von Sylvia Montanino ins Leben gerufene Petition „30.06. statt 30.09.!“ ausdrücklich!
Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als profitiere zumindest die Wirtschaft davon, daß man ihr so früh wie möglich ausgebildeten Nachwuchs zur Verfügung stellt, auf den zweiten aber zeigt sich auch hier, daß Qualität schlicht ihren Preis hat und Beschleunigung nicht alles ist. Menschen sind eben keine Maschinen. Die meisten Gymnasien kehren deshalb aktuell dem Experiment „G8“ den Rücken und richten sich wieder auf eine 9-jährige Schulzeit ein. Im Interesse der Schüler – und der Wirtschaft.
Vergleichbares wird hoffentlich in absehbarer Zeit mit dem zweiten Schulexperiment passieren, das in ähnlicher Weise auf dem Rücken unserer Kinder ausgetragen

Περισσότερα

φωτογραφία απόAndré Stinka

André Stinka

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Coesfeld II

SPD, τελευταία έκδοση 07.03.2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Sehr geehrte Frau Montanino,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Die Entwicklung eines Kindes ist höchst individuell und stark von Kind zu Kind unterschiedlich. Deshalb sollten Stichtage grundsätzlich nur der Orientierung dienen und eine Entscheidung individuell getroffen werden. Dazu ist es sinnvoll, dass Eltern in Absprache mit den Kindergärten und den zuständigen Kinderärzten gemeinsam entscheiden, was für das Kind das Beste ist – sprich ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Durch eine individuelle Lösung kann deutlich besser auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen werden.

Daher werden wir die Behandlung dieses Themas im Schulausschuss unterstützen und es auf die Tagesordnung setzen.

Viele Grüße
André Stinka

φωτογραφία απόChristina Weng

Christina Weng

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Minden-Lübbecke II

SPD, τελευταία έκδοση 06.03.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Es ist wichtig, den Zeitpunkt der Einschulung jedes einzelnen Kindes von seinem Entwicklungsstand aus zu denken und die Eltern in diese Entscheidung stärker einzubeziehen.

φωτογραφία απόAnnette Watermann-Krass

Annette Watermann-Krass

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Warendorf II

SPD, τελευταία έκδοση 06.03.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir unterstützen eine Behandlung im Schulausschuss und werden dieses Thema auf die Tagesordnung setzen.
Aus unserer Sicht müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. D.h. ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss im Hinblick auf das Kind, also individuell, getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.
Viele Grüße,
Annette Watermann-Krass

φωτογραφία απόCarina Gödecke

Carina Gödecke

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bochum I

SPD, τελευταία έκδοση 05.03.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Nach Rücksprache und Beratung mit meinen fachlich zuständigen Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Landtagsfraktion kann ich darauf hinweisen, dass wir die Behandlung im Schulausschuss für richtig halten. Daher werden wir dafür Sorge tragen, dass das Thema Einschulungs-Stichtag im Fachausschuss debattiert wird. Ob es zu einer öffentlichen Anhörung kommt, bleibt dann im weiteren Verlauf noch zu entscheiden.

Stichtage sollten Orientierung bieten, ganz besonders wenn es um die Einschulung von Kindern geht. Die angeführten inhaltlichen Argumente der Petition kann ich - aufgrund der Erfahrungen, die meine Enkelkinder gemacht haben - gut nachvollziehen. Damit wirklich die Kinder im Mittelpunkt stehen, und die Entscheidung über die Einschulung bezogen

Περισσότερα

Εικόνα κράτησης θέσης γιαRené Schneider

René Schneider

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Wesel II

SPD, τελευταία έκδοση 05.03.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Ich bin für eine Abschaffung der Stichtagsregelung. Die Gründe dafür finden Sie auf meiner Homepage unter www.reneschneider.de/2019/stichtagsregelung-abschaffen/

φωτογραφία απόInge Blask

Inge Blask

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

SPD, τελευταία έκδοση 27.02.2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Sehr geehrte Frau Montanino,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Wir unterstützen eine Behandlung im Schulausschuss und werden dieses Thema auf die Tagesordnung setzen.

Aus unserer Sicht müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. D.h. ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss im Hinblick auf das Kind, also individuell, getroffen werden.

Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Inge Blask, MdL

Εικόνα κράτησης θέσης γιαLisa Kapteinat

Lisa Kapteinat

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Recklinghausen V

SPD, τελευταία έκδοση 20.02.2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Sehr geehrte Frau Montanino,

vielen Dank für Ihre Nachricht und für Ihr Engagement.
Wir sind der Meinung, dass die Kinder im Mittelpunkt stehen sollten. Nicht ein Stichtag sollte entscheiden, ob ein Kind bereit ist, früh eingeschult zu werden.
Gemeinsam mit den Kitas und Kinderärzten sollten die Eltern sich beraten können und die Möglichkeit haben, für jedes Kind individuell eine Entscheidung zu treffen. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.
Wir unterstützen eine Behandlung im Schulausschuss und werden dieses Thema auf die Tagesordnung setzen.

Viele Grüße
Lisa Kapteinat

φωτογραφία απόAnja Butschkau

Anja Butschkau

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Dortmund IV

SPD, τελευταία έκδοση 20.02.2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Sehr geehrte Frau Montanino,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Wir, die SPD-Fraktion NRW, unterstützen eine Behandlung im Schulausschuss und werden dieses Thema auf die Tagesordnung setzen.
Aus unserer Sicht müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. D.h. ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss im Hinblick auf das Kind, also individuell, getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.

Viele Grüße
Anja Butschkau

Εικόνα κράτησης θέσης γιαFrank Müller

Frank Müller

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Essen II

SPD, τελευταία έκδοση 20.02.2019


  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Sehr geehrte Frau Montanino,

danke für die Möglichkeit, meine Position zum Thema Stichtagsregelung darzulegen. Nach meiner Auffassung und der Position „meiner“ SPD-Fraktion im Landtag muss das einzelne Kind vielmehr im Mittelpunkt stehen. Ein Stichtag sollte vielmehr eine Orientierung sein. Ich finde, dass Eltern gemeinsam mit Kitas und Kinderärzt*innen die individuelle Situation bzw. den Entwicklungsstand des Kindes beraten sollten und auf der Basis eine Entscheidung treffen. Also ob ein Kind bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe für eine spätere Einschulung gibt. Die Entscheidung muss letztlich individuell mit Blick auf das Kind getroffen werden. Daher unterstützt meine Fraktion auch, dass das Thema im Schulausschuss des Landtags aufgegriffen wird.

Vielen Dank für Ihr Engagement und freundliche Grüße

Frank Müller

φωτογραφία απόGordan Dudas

Gordan Dudas

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Märkischer Kreis III

SPD, τελευταία έκδοση 20.02.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Sehr geehrte Frau Montanino,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gern nehme ich Stellung zur Frage des Stichtags für die Einschulung. Die Thematik ist nach meiner Ansicht äußerst komplex und – wie ich finde – schwer pauschal mit ja oder nein zu beantworten. Vielmehr muss das Kind im Mittelpunkt stehen. Es ist gut und richtig, dass das Thema wieder stärker in der Öffentlichkeit steht und jetzt auch wieder im Schulausschuss des Landtags NRW auf die Tagesordnung gesetzt wird. Sämtliche Argumente müssen endlich so gegeneinander abgewogen werden, dass am Ende eine Lösung steht, die dem individuellen Anspruch möglichst jedes einzelnen Kindes gerecht wird.

Ein Stichtag sollte eigentlich vor allem der Orientierung dienen. Da es Gründe für und gegen eine

Περισσότερα

φωτογραφία απόMarc Herter

Marc Herter

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Hamm I

SPD, τελευταία έκδοση 20.02.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Sehr geehrte Frau Montanino,

vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ich unterstütze eine Behandlung im Schulausschuss und als SPD-Landtagsfraktion NRW werden wir dieses Thema auf die Tagesordnung setzen.
Aus unserer Sicht müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. D.h. ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss im Hinblick auf das Kind, also individuell, getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.

Mit freundlichen Grüßen
Marc Herter MdL

Εικόνα κράτησης θέσης γιαAlexander Langguth

Alexander Langguth

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Märkischer Kreis I

fraktionslos, τελευταία έκδοση 19.02.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

In den ersten Jahren eines Kindes werden teilweise Weichen gestellt, die die Richtung für ein ganzes Menschenleben vorgeben. Weil Kinder nun einerseits zu den schwächsten Gliedern der Gesellschaft zählen, andererseits aber auch unsere eigene Investition in die Zukunft sind, hat das Thema Bildung/Bildungssystem für mich einen zentralen Stellenwert, und als Mitglied des Landtags NRW setze ich mich entsprechend engagiert für ein vernünftiges Bildungskonzept ein, das sich vor allem an den Bedürfnisse und (langfristigen) Interessen der Kinder orientiert.
Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als profitiere zumindest die Wirtschaft davon, daß man ihr so früh wie möglich ausgebildeten Nachwuchs zur Verfügung stellt, auf den zweiten aber zeigt sich

Περισσότερα

φωτογραφία απόHeike Gebhard

Heike Gebhard

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Gelsenkirchen I

SPD, τελευταία έκδοση 03.03.2019

  Απέχω.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Ich bin gegen einen festen Stichtag. Ein Stichtag sollte m. E. nur eine Orientierung sein. Entscheidend ist die Entwicklung des Kindes. Während es für das eine Kind gut ist schon früh eingeschult zu werden, ist es für das andere eher schlecht. Die jeweilige Kita und die/der Kinderarzt*in haben die gute Vergleichsmöglichkeiten und können so Eltern gut beraten, wann der richtige Zeitpunkt der Einschulung ist.

Unsere Geschäftsordnung sieht keine öffentliche Anhörung im Plenum vor.

φωτογραφία απόStefan Kämmerling

Stefan Kämmerling

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Aachen IV

SPD, τελευταία έκδοση 25.02.2019

  Απέχω.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Sehr geehrte Frau Montanino,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Die SPD-Landtagsfraktion unterstützt eine Behandlung im Schulausschuss und wird dieses Thema auf die Tagesordnung setzen.
Aus unserer Sicht müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. D.h. ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss im Hinblick auf das Kind, also individuell, getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.
Viele Grüße,
Stefan Kämmerling

φωτογραφία απόEva-Maria Voigt-Küppers

Eva-Maria Voigt-Küppers

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Aachen III

SPD, τελευταία έκδοση 20.02.2019

  Απέχω.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Wir unterstützen eine Behandlung im Schulausschuss und werden dieses Thema auf die Tagesordnung setzen.
Aus unserer Sicht müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. D.h. ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss im Hinblick auf das Kind, also individuell, getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.

φωτογραφία απόHenning Höne

Henning Höne

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Coesfeld I - Borken III

FDP, τελευταία έκδοση 11.03.2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FDP
  Διαφωνώ.

Die Landesregierung hat bereits im Oktober 2017 mit einem Erlass auf die Diskussion über die Rückstellung von Kindern reagiert. Mit dem neuen Erlass ist das schulärztliche Gutachten nicht mehr die einzige Grundlage für die Entscheidung über die Zurückstellung. Eltern können seitdem zusätzlich ein fachärztliches oder fachtherapeutisches Gutachten von einem selbstständig ausgewählten Arzt erstellen lassen. Relevant für die Zurückstellung sind erhebliche gesundheitliche Gründe, die gegen eine Einschulung sprechen. Gesundheitliche Gründe können auch solche sein, die bei einer durch Fachleute prognostizierten Überlastung im Schulalltag langfristig entstehen (präventiver Gesichtspunkt).

Darüber hinaus erscheint uns anhand der Erfahrungen der Mehrzahl

Περισσότερα

φωτογραφία απόMarcel Hafke

Marcel Hafke

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Wuppertal I

FDP, τελευταία έκδοση 07.03.2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας FDP
  Διαφωνώ.

Die Landesregierung hat bereits im Oktober 2017 mit einem Erlass auf die Diskussion über die Rückstellung von Kindern reagiert. Mit dem neuen Erlass ist das schulärztliche Gutachten nicht mehr die einzige Grundlage für die Entscheidung über die Zurückstellung. Eltern können seitdem zusätzlich ein fachärztliches oder fachtherapeutisches Gutachten von einem selbstständig ausgewählten Arzt erstellen lassen. Relevant für die Zurückstellung sind erhebliche gesundheitliche Gründe, die gegen eine Einschulung sprechen. Gesundheitliche Gründe können auch solche sein, die bei einer durch Fachleute prognostizierten Überlastung im Schulalltag langfristig entstehen (präventiver Gesichtspunkt).
Darüber hinaus erscheint uns anhand der Erfahrungen der Mehrzahl

Περισσότερα

φωτογραφία απόFranziska Müller-Rech

Franziska Müller-Rech

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bonn I

FDP, τελευταία έκδοση 20.02.2019

  Διαφωνώ.

Vielen Dank für Ihre Frage nach unserer Position zur Änderung des Einschulungsstichtags vom 30. September auf den 30. Juni.

Die Landesregierung hat bereits im Oktober 2017 mit einem Erlass auf die Diskussion über die Rückstellung von Kindern reagiert. Mit dem neuen Erlass ist das schulärztliche Gutachten nicht mehr die einzige Grundlage für die Entscheidung über die Zurückstellung. Eltern können seitdem zusätzlich ein fachärztliches oder fachtherapeutisches Gutachten von einem selbstständig ausgewählten Arzt erstellen lassen. Relevant für die Zurückstellung sind erhebliche gesundheitliche Gründe, die gegen eine Einschulung sprechen. Gesundheitliche Gründe können auch solche sein, die bei einer durch Fachleute prognostizierten Überlastung im

Περισσότερα

φωτογραφία απόRainer Matheisen

Rainer Matheisen

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Düsseldorf III

FDP, τελευταία έκδοση 19.02.2019

  Διαφωνώ.

Die Rückverlegung des Einschulungs-Stichtags in NRW vom 30. September auf den 30. Juni ist anhand der Erfahrungen der Mehrzahl der eingeschulten Kinder nicht geboten und schulorganisatorisch sowie in den KiTas auch nur schwer umsetzbar.
Darüber hinaus hat das Ministerium für Schule und Bildung für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen durch einen neuen Rückstellungserlass die Bedingungen für eine spätere Einschulung bereits verbessert.
Eine Verlegung des Einschulungsstichtages ist daher derzeit nicht geplant.

φωτογραφία απόFrank Sundermann

Frank Sundermann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Steinfurt III

SPD, τελευταία έκδοση 08.03.2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Καμία επίσημη δήλωση.

✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Sehr geehrte Frau Montanino,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Wir unterstützen eine Behandlung im Schulausschuss und werden dieses Thema auf die Tagesordnung setzen.

Aus unserer Sicht müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. D.h. ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss im Hinblick auf das Kind, also individuell, getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.

Viele Grüße,
Frank Sundermann

φωτογραφία απόEllen Stock

Ellen Stock

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Lippe I

SPD, τελευταία έκδοση 07.03.2019

  Καμία επίσημη δήλωση.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Sehr geehrte Frau Montanino,

ich unterstützen eine Behandlung des Themas im Schulausschuss.
Aus unserer Sicht müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. Das heißt ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss im Hinblick auf das Kind, also individuell, getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.

Viele Grüße,
Ellen Stock

φωτογραφία απόBritta Altenkamp

Britta Altenkamp

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Essen III

SPD, τελευταία έκδοση 01.03.2019

  Καμία επίσημη δήλωση.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Ich halte von Stichtagen eigentlich nichts . Denn kein Stichtag kann die unterschiedlichen und individuellen Entwicklungsstände der Kinder abbilden. Es muss aber aus Gründen der Schulorganisation einen Stichtag geben, das leuchtet mir ein. Welcher der richtige Stichtag bei der Einschulung ist, sollte unter Anhörung von Expert*innen im Fachausschuss diskutiert werden .

φωτογραφία απόGabriele Hammelrath

Gabriele Hammelrath

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln III

SPD, τελευταία έκδοση 21.02.2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Καμία επίσημη δήλωση.

✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Liebe Frau Montanino,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir als SPD-Fraktion unterstützen eine Behandlung im Schulausschuss und werden dieses Thema auf die Tagesordnung setzen. Aus unserer Sicht stehen die Kinder im Mittelpunkt – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. Das heißt, ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss individuell und im Hinblick auf das Kind getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Hammelrath

φωτογραφία απόJochen Ott

Jochen Ott

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln V

SPD, τελευταία έκδοση 21.02.2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Καμία επίσημη δήλωση.

✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Liebe Frau Montanino,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir als SPD-Fraktion unterstützen eine Behandlung im Schulausschuss und werden dieses Thema auf die Tagesordnung setzen. Aus unserer Sicht stehen die Kinder im Mittelpunkt – unabhängig von Stichtagen. Diese dienen nur der Orientierung. Eltern sollten zusammen mit den Kitas und Kinderärzten beraten und dann gemeinsam entscheiden, wie es für das Kind weitergeht. Das heißt, ob es bereits früh eingeschult wird oder ob es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Die Entscheidung muss individuell und im Hinblick auf das Kind getroffen werden. Dann ist es auch egal, ob der Stichtag der 30.06 oder 30.09 eines Jahres ist.
Viele Grüße,
Jochen Ott

φωτογραφία απόLorenz Deutsch

Lorenz Deutsch

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαHeike Troles

Heike Troles

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόChristian Untrieser

Dr. Christian Untrieser

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mettmann II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMartin Vincentz

Dr. med. Martin Vincentz

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Krefeld II

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMarco Voge

Marco Voge

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Märkischer Kreis II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαNic Peter Vogel

Nic Peter Vogel

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαMarkus Wagner

Markus Wagner

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαGabriele Walger-Demolsky

Gabriele Walger-Demolsky

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bochum II

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόSebastian Watermeier

Sebastian Watermeier

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Gelsenkirchen II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόSimone Wendland

Simone Wendland

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Münster I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHeike Wermer

Heike Wermer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Borken II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόBianca Winkelmann

Bianca Winkelmann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Minden-Lübbecke I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαClaudia Schlottmann

Claudia Schlottmann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mettmann I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMarco Schmitz

Marco Schmitz

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Düsseldorf II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαThomas Schnelle

Thomas Schnelle

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Heinsberg II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRüdiger Scholz

Rüdiger Scholz

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Leverkusen

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόFabian Schrumpf

Fabian Schrumpf

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Essen IV

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHelmut Seifen

Helmut Seifen

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Borken II

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMartin Sträßer

Martin Sträßer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mettmann IV

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHerbert Strotebeck

Herbert Strotebeck

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mettmann II

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόAndrea Stullich

Andrea Stullich

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Steinfurt II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRaphael Tigges

Raphael Tigges

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Gütersloh II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαSven W. Tritschler

Sven W. Tritschler

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln VII

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαWerner Pfeil

Dr. Werner Pfeil

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Aachen III

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRomina Plonsker

Romina Plonsker

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Erft-Kreis I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMarcus Pretzell

Marcus Pretzell

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

fraktionslos
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαCharlotte Quik

Charlotte Quik

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Wesel III

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJohannes Remmel

Johannes Remmel

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαUlrich Reuter

Ulrich Reuter

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Hamm I

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαJochen Ritter

Jochen Ritter

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Olpe

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαFrank Rock

Frank Rock

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Erft-Kreis II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόThomas Röckemann

Thomas Röckemann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Minden-Lübbecke II

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόKarsten Rudolph

Prof. Dr. Karsten Rudolph

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bochum II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόSusana dos Santos Herrmann

Susana dos Santos Herrmann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln VI

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαBritta Oellers

Britta Oellers

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόDietmar Panske

Dietmar Panske

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Coesfeld II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόStephen Paul

Stephen Paul

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαPatricia Peill

Dr. Patricia Peill

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Düren I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαBernd Petelkau

Bernd Petelkau

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόChristian Loose

Christian Loose

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bochum I

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαBodo Löttgen

Bodo Löttgen

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Oberbergischer Kreis II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόChristian Mangen

Christian Mangen

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mülheim I

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόBodo Middeldorf

Bodo Middeldorf

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Ennepe-Ruhr-Kreis I

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόStefan Nacke

Dr. Stefan Nacke

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Münster II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαRalf Nolten

Dr. Ralf Nolten

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Düren II - Euskirchen II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόStephan Haupt

Stephan Haupt

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Kleve II

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαBernhard Hoppe-Biermeyer

Bernhard Hoppe-Biermeyer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Paderborn I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόChristina Kampmann

Christina Kampmann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bielefeld I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόChristos Katzidis

Dr. Christos Katzidis

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bonn II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόOliver Kehrl

Oliver Kehrl

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαAndreas Keith

Andreas Keith

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJochen Klenner

Jochen Klenner

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mönchengladbach II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMoritz Körner

Moritz Körner

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mettmann I

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόWilhelm Korth

Wilhelm Korth

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Coesfeld I - Borken III

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόOliver Krauß

Oliver Krauß

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Sieg-Kreis III

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόOlaf Lehne

Olaf Lehne

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Düsseldorf I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαStefan Lenzen

Stefan Lenzen

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMarkus Diekhoff

Markus Diekhoff

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Warendorf II

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαIris Dworeck-Danielowski

Iris Dworeck-Danielowski

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln III

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαAngela Erwin

Angela Erwin

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Düsseldorf III

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαBjörn Franken

Björn Franken

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJörn Freynick

Jörn Freynick

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Sieg-Kreis III

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαHeinrich Frieling

Heinrich Frieling

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Soest I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόAnke Fuchs-Dreisbach

Anke Fuchs-Dreisbach

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Siegen-Wittgenstein II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαKatharina Gebauer

Katharina Gebauer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Sieg-Kreis IV

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJörg Geerlings

Dr. Jörg Geerlings

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Kreis Neuss I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόThomas Göddertz

Thomas Göddertz

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bottrop

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMatthias Goeken

Matthias Goeken

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Höxter

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόDaniel Hagemeier

Daniel Hagemeier

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Warendorf I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMartina Hannen

Martina Hannen

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόBerivan Aymaz

Berivan Aymaz

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln VI

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόVolkan Baran

Volkan Baran

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Dortmund II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRoger Beckamp

Roger Beckamp

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln II

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόChristian Blex

Dr. Christian Blex

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

AfD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJörg Blöming

Jörg Blöming

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Soest II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαMarc Matthias Blondin

Marc Matthias Blondin

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Krefeld II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαMatthi Bolte-Richter

Matthi Bolte-Richter

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bielefeld I

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαSonja Bongers

Sonja Bongers

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Oberhausen I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόFrank Boss

Frank Boss

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mönchengladbach I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόFlorian Braun

Florian Braun

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln V

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόAlexander Brockmeier

Alexander Brockmeier

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόNadja Büteführ

Dr. Nadja Büteführ

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Ennepe-Ruhr-Kreis II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόGuido Déus

Guido Déus

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bonn I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMargret Voßeler

Margret Voßeler

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Kleve I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόKlaus Voussem

Klaus Voussem

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Euskirchen I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRüdiger Weiß

Rüdiger Weiß

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Unna III - Hamm II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαMarkus Herbert Weske

Markus Herbert Weske

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Düsseldorf I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαRalf Witzel

Ralf Witzel

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Essen IV

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόSven Wolf

Sven Wolf

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHendrik Wüst

Hendrik Wüst

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Borken I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόIbrahim Yetim

Ibrahim Yetim

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Wesel IV

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόSerdar Yüksel

Serdar Yüksel

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bochum III - Herne II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόStefan Zimkeit

Stefan Zimkeit

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Oberhausen II - Wesel I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαAndreas Terhaag

Andreas Terhaag

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mönchengladbach II

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαThorsten Schick

Thorsten Schick

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Märkischer Kreis I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRainer Schmeltzer

Rainer Schmeltzer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Unna II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαSusanne Schneider

Susanne Schneider

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Unna I

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόKarl Schultheis

Karl Schultheis

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Aachen I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόChristina Schulze Föcking

Christina Schulze Föcking

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Steinfurt I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόDaniel Sieveke

Daniel Sieveke

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Paderborn II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJoachim Stamp

Dr. Joachim Stamp

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Bonn II

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMarlies Stotz

Marlies Stotz

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Soest II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόAlexander Vogt

Alexander Vogt

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Herne I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαPetra Vogt

Petra Vogt

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJens-Peter Nettekoven

Jens-Peter Nettekoven

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαJosef Neumann

Josef Neumann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Wuppertal III - Solingen II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόThomas Nückel

Thomas Nückel

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Herne I

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMarcus Optendrenk

Dr. Marcus Optendrenk

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Viersen II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJosefine Paul

Josefine Paul

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Münster I

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόSarah Philipp

Sarah Philipp

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Duisburg I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόPeter Preuß

Peter Preuß

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Düsseldorf IV

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόChristof Rasche

Christof Rasche

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Soest II

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHenning Rehbaum

Henning Rehbaum

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Warendorf II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόNorbert Römer

Norbert Römer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Soest I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόNorwich Rüße

Norwich Rüße

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Steinfurt I

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόVerena Schäffer

Verena Schäffer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Ennepe-Ruhr-Kreis II

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόAndré Kuper

André Kuper

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Gütersloh III

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόThomas Kutschaty

Thomas Kutschaty

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Essen I - Mülheim II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόArmin Laschet

Armin Laschet

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Aachen II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόLutz Lienenkämper

Lutz Lienenkämper

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Kreis Neuss III

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαCarsten Löcker

Carsten Löcker

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Recklinghausen II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόAngela Lück

Angela Lück

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόNadja Lüders

Nadja Lüders

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Dortmund III

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMarc Lürbke

Marc Lürbke

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Paderborn II

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόEva Lux

Eva Lux

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Leverkusen

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόDennis Maelzer

Dr. Dennis Maelzer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Lippe III

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαArne Moritz

Arne Moritz

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Solingen I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMehrdad Mostofizadeh

Mehrdad Mostofizadeh

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHolger Müller

Holger Müller

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rheinisch-Bergischer Kreis I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόElisabeth Müller-Witt

Elisabeth Müller-Witt

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mettmann III

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόWolfgang Jörg

Wolfgang Jörg

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Hagen I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόKlaus Kaiser

Klaus Kaiser

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Hochsauerlandkreis I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJens Kamieth

Jens Kamieth

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Siegen-Wittgenstein I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMatthias Kerkhoff

Matthias Kerkhoff

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Hochsauerlandkreis II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόOliver Keymis

Oliver Keymis

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Kreis Neuss III

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόArndt Klocke

Arndt Klocke

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln III

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRegina Kopp-Herr

Regina Kopp-Herr

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHans-Willi Körfges

Hans-Willi Körfges

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mönchengladbach I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόKirstin Korte

Kirstin Korte

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαAndreas Kossiski

Andreas Kossiski

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln IV

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHannelore Kraft

Hannelore Kraft

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Mülheim I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHubertus Kramer

Hubertus Kramer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Hagen II - Ennepe-Ruhr-Kreis III

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόBernd Krückel

Bernd Krückel

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Heinsberg I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόAngela Freimuth

Angela Freimuth

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Märkischer Kreis III

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόHartmut Ganzke

Hartmut Ganzke

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Unna I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόYvonne Gebauer

Yvonne Gebauer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Köln IV

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόGregor Golland

Gregor Golland

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Erft-Kreis III

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJosef Hovenjürgen

Josef Hovenjürgen

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Recklinghausen IV

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαMichael R. Hübner

Michael R. Hübner

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Recklinghausen III

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRalf Jäger

Ralf Jäger

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Duisburg III

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόArmin Jahl

Armin Jahl

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Dortmund I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόPeter Biesenbach

Peter Biesenbach

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Oberbergischer Kreis I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRainer Bischoff

Rainer Bischoff

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Duisburg II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRalph Bombis

Ralph Bombis

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Erft-Kreis III

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόFrank Börner

Frank Börner

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRainer Bovermann

Prof. Dr. Rainer Bovermann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Ennepe-Ruhr-Kreis I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόWibke Brems

Wibke Brems

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόDietmar Brockes

Dietmar Brockes

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Viersen II

FDP
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόChristian Dahm

Christian Dahm

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόRainer Deppe

Rainer Deppe

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rheinisch-Bergischer Kreis II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόMonika Düker

Monika Düker

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Düsseldorf II

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόStefan Engstfeld

Stefan Engstfeld

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόGeorg Fortmeier

Georg Fortmeier

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Gütersloh I - Bielefeld III

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαAndreas Becker

Andreas Becker

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Recklinghausen I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαHorst Becker

Horst Becker

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόSigrid Beer

Sigrid Beer

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Paderborn II

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόDietmar Bell

Dietmar Bell

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Wuppertal I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόGuido van den Berg

Guido van den Berg

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Rhein-Erft-Kreis I

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαStefan Berger

Dr. Stefan Berger

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Viersen I

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόJürgen Berghahn

Jürgen Berghahn

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Lippe II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Εικόνα κράτησης θέσης γιαGünther J. Bergmann

Dr. Günther J. Bergmann

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Kleve II

CDU
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

φωτογραφία απόAndreas Bialas

Andreas Bialas

Είναι μέλος του κοινοβουλίου Landtag Nordrhein-Westfalen
Εκλογική περιφέρεια: Wuppertal II

SPD
πρόσφατα γραμμένο σε 15.02.2019
Καμία απάντηση

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition