Εκλεγμένος επρόσωπος Alexander Bayer

Κοινοβούλιο: σε Nastätten


Alexander Bayer
κόμμα: FWG
Κοινοβουλευτική ομάδα: FWG
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα