förtroendevald Andreas Abert

Stadtverordnetenversammlung i Lich

Hittills har inga kommentarer begärts. För framställningar med bra svar ber vi den ansvariga beslutsfattaren om ett uttalande.

Andreas Abert
parti: CDU
Nästa val: 2021
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International