Εκλεγμένος επρόσωπος Andreas Hlavaty

Gemeinderat σε Μπεργκ - Έχει παραιτηθεί

Γνωμοδότηση για την αναφορά Neuordnung der Zufahrt und Parksituation am Landschulheim Kempfenhausen

CSU, τελευταία επεξεργασία στο 06/05/2018

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

Die Verkehrssituation vor dem LSH Kempfenhausen ist dem Gemeinderat von Berg schon lange ein Dorn im Auge. Der Gemeinderat ist sich hier einig, dass seit Jahren Handlungsbedarf besteht. Leider sah bzw. sieht sich der Träger des LSH nicht in der Lage hier entsprechend auch finanziell mitzuwirken. Die Gemeinde Berg ist nach wie vor bereit, sich hier einzubringen. Das Vorhabe zur Neuordnung der Zufahrt und Parksituation unterstütze ich persönlich voll und ganz. Andreas Hlavaty, 2. Bürgermeister

Andreas Hlavaty - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CSU (Christlich Soziale Union)
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU
Νέες εκλογές: 2026
Αξίωμα: Zweiter Bürgermeister, Fraktionsvorsitz, Mitglied im Rechnungsprüfungsauschuss
Ιστοσελίδα: http://csu-berg.de/blog/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα