Λαϊκή εκπρόσωπος Annette Floyd-Wenke

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhaltet des Steinfurter Krankenhauses

DIE LINKE τελευταία επεξεργασία στις 22/5/16

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Für den Erhalt eines Krankenhauses musste ein Höchstmaß an Überzeugungsarbeit geleistet werden, für Bürgschaften für defizitäre Unternehmungen aber, die eben nicht Teil der öffentlichen Versorgungsleistungen sind und zudem noch wesentlich mehr Geld kosten, da wurden und werden Entscheidungen schnell getroffen. Es wird darauf zu achten sein, dass die anhaltende Unterfinanzierung der Kommunen nicht benutzt wird, um die Versorgung der Menschen weiter einzuschränken oder abzubauen, oder auch Privatisierungen voranzutreiben.

Ich stimme der Petition gerne zu, weil das Steinfurter Krankenhaus den Bürgerinnen und Bürgern gesundheitliche Versorgung gewährleistet und den Beschäftigten ein Einkommen sichert.

Annette Floyd-Wenke
κόμμα: DIE LINKE
επανεκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα