Λαϊκή εκπρόσωπος Brigitte Theilen

Γνωμοδότηση για την αναφορά Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen

CDU, τελευταία επεξεργασία στις 13/11/20

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Norbert Hinzke. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
  Διαφωνώ.

Die Konzernleitung des Lohner Famila-Marktes an der Dinklagerstraße drängt seit Jahren darauf, den bisherigen Standort als veraltet und unwirtschaftlich aufzugeben. Famila strebt die Verlagerung und den Neubau, einschließlich eines attraktiven dm-Drogeriemarktes, auf dem Gelände des ehemaligen Kohake-Möbelhauses und im konstruktiven Einvernehmen mit dem Eigentümer der Küstermeyer-Hofstelle an.
Sämtliche zwischenzeitlich eingeholten offiziellen Gutachten und Analysen für die Belange Verkehrs- und Lärmbelastung sowie Tier- und Umweltschutz kommen zu dem Ergebnis, dass dem Projekt keine Bedenken entgegenstehen. Ebenso sind die Eingriffe in das Küstermeyer-Hofgehölz mit der Unteren Denkmalbehörde des Landkreises abgestimmt.
Ein umfangreiches Baumgutachten eines unabhängigen Sachverständigen hat zudem ergeben, dass gut Zweidrittel des Baumbestandes auf der Küstermeyer-Hofstelle nachweislich krank, abgestorben und nicht mehr verkehrssicher sind. Die Neubau-Pläne von Famila sehen hierfür einen vertraglich abgesicherten 150%igen Ausgleich (!) mit heimischen Gehölzen an Ort und Stelle und auf Waldersatzflächen innerhalb der Stadt Lohne vor. Zudem ist vorgesehen, die alte Küstermeyer-Hoffläche durch ökologische Maßnahmen zu einem öffentlichen Stadtpark aufzuwerten.
Diese Maßnahmen um den Famila-Neubau stehen ganz im Zusammenhang mit den vielfältigen Bemühungen der Stadt um Natur- und Baumschutz. Allein in diesem Jahr belegt durch die erfolgreiche „Aktion 1000 Obstbäume“ für Lohner Gärten, die Einrichtung eines „Bürger-Klimaparks“ und das Schaffen eines „Lebensereignis-Waldes“, als gelungene Beiträge zur Naherholung und zum Klimaschutz.

gez. Norbert Hinzke
Fraktionsvorsitzender

Brigitte Theilen
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
επανεκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα