Λαϊκή εκπρόσωπος Carmen Mauerer

Stadtrat σε Μάιντς

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Baggersee für Mainz

    Linke
    πρόσφατα γραμμένο σε 25.08.2020
    Καμία απάντηση


Carmen Mauerer
κόμμα: Linke
Κοινοβουλευτική ομάδα: Linke
εκλογή: 2024
Αξίωμα:
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα