Zástupca ľudu Daniela Billig

Abgeordnetenhaus von Berlin

Daniela Billig
Politický večierok: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zlomok: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Zvolené : 18.09.2016
Nové voľby: 2021
funkcia: Fraktion (Infrastrukturpolitische Sprecherin)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Daniela Billig
Twitter: https://twitter.com/billigdaniela
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International