Λαϊκή εκπρόσωπος Dignanllely Meurer

Gemeinderat σε Erkelenz


Dignanllely Meurer
κόμμα: Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90/DIE GRÜNEN
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα