representative Edwin Lieb

Kreistag in Landkreis Miltenberg


Edwin Lieb
Party: FW
Faction: FW
Next elections: 2020