përfaqësues Friedrich von Mansberg

Rat der Stadt Lyneburgu

    Opinion mbi peticionin Erhalt der Vamos! Kulturhalle

    SPD, modifikuar për herë të fundit 09/02/2016

      Pajtohem / kryesisht pajtohem .

    Die SPD Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg bemüht sich zur Zeit um einen Antrag, in dem die Verantwortlichen aufgefordert werden, alles Nötige zum Erhalt des VAMOS am jetzigen Standort zu unternehmen oder sich einvernehmlich um eine Alternative zu kümmern. Wir als SPD Fraktion jedenfalls halten das VAMOS für einen unverzichtbaren Bestandteil der Lüneburger Kulturszene.


Friedrich von Mansberg
parti : SPD
fraksion: SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International