Zástupca ľudu Helke Nolte-Ernsting

Stadtrat v Bad Oeynhausen

Doposiaľ neboli požadované žiadne pripomienky. V prípade petícií s veľkým ohlasom žiadame zodpovedného orgánu s rozhodovacím právom o vyhlásenie.

Helke Nolte-Ernsting
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Nové voľby: 2020
funkcia: 1. stellv. Bürgermeisterin
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International