Εκλεγμένος επρόσωπος Horst Schaub

Gemeindevertretung σε Schauenburg


Horst Schaub
κόμμα: OFFENSIVE
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα