Λαϊκή εκπρόσωπος Jasmin Tegge

Stadtrat σε Βιλχελμσχάφεν


Jasmin Tegge
κόμμα: CDU
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Wilhelmshaven
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα